• hadisenin göğüsleri

  6.
  Burnuyla beraber Yumulma isteği uyandırır

  hadisenin göğüsleri

  Ama küçülttüğü söyleniyor.
  1 ... trinitrotoluen
 • ekşi sözlük ün bitmesi

  15.
  Bu kafayla giderse akmaz da kokmaz da. Zamanında gençliği yönlendirmek için masonlar mı kurdurdu naptıysa aşırı kapalı bi kominite. Bi de kendileri gibi islam ve vatan düşmanı olmayanı barındırmıyorlar. Bu durumda biri neden emek verip oraya yazsın. Para verip üyelik alsan da onun garantisini vermiyolar. Silinmeme garantili ve nick altı kapatma özellikli premium ekşi üyeliği çıkarmazlarsa işleri zor.
  -1 ... trinitrotoluen
 • ekşi sözlük neden kapatılmıyor

  24.
  ekşi sözlük neden hala kapatılmıyor sorusunun cevabı şöyle olabilir: muhalifler oraya yazıp halka seslendiğini sanıyor yoksa dışarda eylem neyim yapmaya çalışıp dayak yiyip ölüyorlar bi de onların zırlamasını çekiyoz.
  1 -1 ... trinitrotoluen
 • uludağ sözlük vs ekşi sözlük

  1296.
  Al birini vur ötekine. ikisi de vakit kaybıdır. Ekşide de hep aynı şeyler tartışılır. Ama orada farklı görüşlere tahammül azdır.
  1 -1 ... trinitrotoluen
 • allahın müslümanları kandırması

  5.
  Mesela çanakkale zaferi'nde müslümanlar sevinmiştir ama savaşın sonunda bakıyorsun kudüs falan hatta istanbul elden gitmiş. Dinle pek ilgisi olmayan batıya ulaşmaya çalışan bir komutan çıkmasa bitmiş haldesin. Allah neden yardım etmiyor müslümanlara bu sorulur ancak.
  -2 ... trinitrotoluen
 • şiirlerdeki hayranlık uyandıran benzetmeler

  3.
  ÇANAKKALE ŞEHiTLERiNE
  Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 579
  En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
  -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
  Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı!"
  Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

  Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
  Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer. (1)
  Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da, (2)
  Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
  Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
  Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
  Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
  Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
  Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl,
  Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına. 580
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
  Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
  Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
  Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

  Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
  Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
  O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
  Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
  Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
  Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre. 581
  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
  Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?
  Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
  Çünkü te'sis-i ilâhî o metîn istihkâm.

  Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
  Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer;
  Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
  "O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
  Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
  işte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

  Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
  O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
  Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, (3)
  Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 582
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
  Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
  "Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
  Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
  "Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
  Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, (4)
  Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
  Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
  Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 583

  Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
  Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
  Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
  Sen ki, islâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
  O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
  Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

  Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
  Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

  (1) ilk baskılarda: ...kum gibi, mahşer mi, hakîkat mahşer.
  (2) ilk baskılarda: ...duruyor karşında,
  (3) ilk baskıda: Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
  (4) ilk baskılarda: Ebr-i nîsânı açık...

  [Safahât: Altıncı Kitap-Âsım]

  Mehmet Akif ERSOY
  ... trinitrotoluen
 • sevişme anında kızların düşündükleri şeyler

  38.
  Şimdi ben bu enayinin üstümde debelenmesinden zevk alıyormuş gibi yapayım. Nasılsa ömür boyu kölem olacak keriz diye düşünüyolardır bence. Yoksa seksten zevk aldıklarını sanmıyorum kendilerine köpeklik eden erkeklere attıkları bir kemik sadece.
  ... trinitrotoluen
 • sözlük yazarlarının en nefret ettiği insan tipi

  163.
  Menfaate dayalı ilişki kuranlardır.
  ... trinitrotoluen
 • pornonun erkeklerde bıraktığı etki

  16.
  Kesinlikle kadınlarla sevişmeyi normalleştirir. Ama gerçek hayattaki kadınlar bu kadar istekli değildir. Porno izleyen erkek de o kadini pornodaki kadınlar gibi düşünür ve türlü fantaziler kurar. Gerçekten bu durum polisle cezayla çözülmez cahil polisler bunu çözemez. Devlet psikologlara danışıp bekar erkeklerin cinsel açlığını giderme yolu bulmalıdır. Çözüm olarak penisleri kesilsin diyen mallar varsa onlarınki kesilip ağızlarına tıkılmalıdır.
  4 ... trinitrotoluen
 • ekşi sözlükte yazar olup yazmaya korkmak

  3.
  Akıllı insan işidir. Sen ne kadar yazsan da ne kadarkatkı sağlasan da ekşi sözlükte yazıp halen müslüman olmak oranın yönetimi tarafından hoş karışlanmaz. Önce 3-5 iti size musallat ederler. Sonra onların hakaretlerini değil sizin kendinizi savunan yazilarinizi gge diye silerler en son da sizi silerler. E ben enayi miyim yıllarca yazarlık bekleyip hainlik yapmıyorum diye silineyim. En mantiklisi vatanperver bir müslümansanız orada hic yazmamaktır. Bura neyinize yetmiyor. Hem burada silinseniz bile yazdiklariniz kalıyor emeğe az da olsa bir saygıdır bu keşke hiç silinme ve cezalar olmasa insanlar özgürce yazsa.
  -1 ... trinitrotoluen
 • vajinası çok kıymetli olan kız

  2.
  Vajinası neyse de memelerini neden gizler hayreti muciptir.
  ... trinitrotoluen
 • alevi solcu kemalist kadın

  20.
  Ekşideki kadın yazarların çoğudur.
  ... trinitrotoluen
 • türkiye de neden bilim gelişmiyor

  478.
  Bilim gelişse nolacak daha mı mutlu oluyon gelişince ölüp gidiyon. Bu bilim falan illuminatinin oyunudur.
  ... trinitrotoluen
 • bastırılmış cinsellik

  23.
  Nedeni kızların vermemesidir. Bence devlet zoruyla her kız ayda 1 erkekle yiyiştirilmeli yoksa bu sapıklıklar bitmez.
  1 -4 ... trinitrotoluen
 • solcu kadınların iyi anne olamama nedenleri

  2.
  Nedenlerinden bazıları şunlar olabilir

  (bkz: solcu kadınların çok kolay yatağa atılabilmesi)
  (bkz: solcu kadınların otomobile olan aşırı ilgisi)
  (bkz: solcu kadınların memesi neden sarkık olu)
  (bkz: solcu kadınların porno sektörüne ilgisi)
  (bkz: solcu kadınların çirkin olması)
  (bkz: solcu kadınların bakımsızlığı)
  (bkz: solcu kadınların bağımsızlığı)
  -3 ... trinitrotoluen
 • dindarların çoğunda görülen sapık zihniyet

  12.
  dindarların sapık olması normaldir zira ailesinde mini etek giyen içki içen erkeklerle yüksek sesle konuşup şuh kahkalar atan karılar yoktur.
  -1 ... trinitrotoluen
 • içki içmeyen insan eziktir

  7.
  Gerçektir. Kızlarla yakınlaşamaz kasıntıdır. Üstelik toplumda takdir de görmez. Batılılar içkiyi hayatlarının bir parçası yaptıkları için kalkınmışlardır.
  -2 ... trinitrotoluen
 • zeki ve çalışkan kız iticiliği

  7.
  Zeki kızlar çirkindir çirkin değilse de kaşardır.
  -1 ... trinitrotoluen
 • doktor olmak enayiliktir

  47.
  Sırf parası için yapılacak iş değil bence. Git eskortluk yap senin için herşey paraysa. Ha cidden çok seviyorsundur kasaplığı kolay gelsin başarılar denir
  -1 ... trinitrotoluen
 • sözlüğü ünlüler de okuyor saplantısı

  2.
  Ekşi için doğru olabilir ama gerçek şu ki sen siteye girmezsen yazılanlar sikinde olmuyor. Uludağ da artık üst sıralarda çıkmıyor kim neden girsin ekşi varken. Mesela şuan ekşide olsam yazdıklarımı herkes okuyor sanardim ama gun boyu bakmayınca aklına bile gelmiyor.
  2 ... trinitrotoluen
 • yeni şeyler getiriyorum